U bevindt zich hier:Home/Wachttijden

Wachttijden

Jaarlijks worden door PION contracten afgesloten met de diverse zorgverzekeraars voor het verlenen van Specialistische GGZ welke vergoedt wordt uit uw basisverzekering. In deze contracten wordt door de zorgverzekeraar  voorafgaand aan het kalenderjaar een zorgkostenplafond opgenomen hetgeen er op neer komt dat PION bij het bereiken van dit plafond bedrag geen declaraties meer kan indienen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Voor het jaar 2023 heeft PION GEEN contract kunnen afsluiten  met zorgverzekeraar Menzis en de daarbij behorende labels. U kunt er voor kiezen om de kosten van de behandeling zelf te betalen en deze kosten vervolgens zelf te declareren bij Menzis.

Door een toegenomen aanloop in het begin van 2023 heeft Netty Verschuren momenteel geen ruimte in haar agenda om nieuwe behandeltrajecten te starten. Naar verwachting zal deze situatie voort duren tot juni 2023.

Kunt u zo lang niet wachten dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen om zogenoemde wachtlijst bemiddeling. Omdat zij inzicht hebben in de wachttijden bij meerdere behandelaars kunnen zij u verwijzen naar een behandelaar waar de wachttijd minder lang is.

Met ingang van maart 2023 is de vestiging van PION in Nuenen gesloten.