Wachttijden

Jaarlijks worden door PION contracten afgesloten met de diverse zorgverzekeraars voor het verlenen van Specialistische GGZ welke vergoedt wordt uit uw basisverzekering. In deze contracten wordt door de zorgverzekeraar voorafgaand aan het kalenderjaar een zorgkostenplafond opgenomen hetgeen er op neer komt dat PION bij het bereiken van dit plafond bedrag geen declaraties meer kan indienen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Voor het jaar 2024 heeft PION contracten kunnen afsluiten met de zorgverzekeraars zoals vermeld op de pagina “Contracten en Tarieven”. Wanneer u niet verzekert bent bij een van de genoemde zorgverzekeraars wordt de aan u verleende zorg direct aan u in rekening gebracht tegen het voor 2024 door de NZA vastgestelde tarief. U dient deze nota dan zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren. Uw zorgverzekeraar kan hiervoor afwijkende voorwaarden hanteren. De betaaltermijn voor deze factuur is 30 dagen.

Vanaf dit moment (januari 2024) is de gemiddelde wachttijd voor aanmelden en het starten van een behandeltraject circa 2 weken.