Wachttijden

Jaarlijks worden door PION contracten afgesloten met de diverse zorgverzekeraars voor het verlenen van Specialistische GGZ welke vergoedt wordt uit uw basisverzekering. In deze contracten wordt door de zorgverzekeraar voorafgaand aan het kalenderjaar een zorgkostenplafond opgenomen hetgeen er op neer komt dat PION bij het bereiken van dit plafond bedrag geen declaraties meer kan indienen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Voor het jaar 2023 heeft PION GEEN contract kunnen afsluiten met zorgverzekeraar Menzis en de daarbij behorende labels. U kunt er voor kiezen om de kosten van de behandeling zelf te betalen en deze kosten vervolgens zelf te declareren bij Menzis.

Vanaf dit moment (april 2023) zijn er geen beperkingen van de zijde van de overige zorgverzekeraars en is de gemiddelde wachttijd voor aanmelden en het starten van een behandeltraject circa 2 weken.

Met ingang van maart 2023 is de vestiging van PION in Nuenen gesloten.