U bevindt zich hier:Home/Wachttijden

Wachttijden

Jaarlijks worden door PION contracten afgesloten met de diverse zorgverzekeraars voor het verlenen van Specialistische GGZ welke vergoedt wordt uit uw basisverzekering. In deze contracten wordt door de zorgverzekeraar  voorafgaand aan het kalenderjaar een zorgkostenplafond opgenomen hetgeen er op neer komt dat PION bij het bereiken van dit plafond bedrag geen declaraties meer kan indienen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Voor het jaar 2022 heeft PION GEEN contract kunnen afsluiten  met de zorgverzekeraar Menzis en de daarbij behorende labels. U kunt er voor kiezen om de kosten van de behandeling zelf te betalen en deze vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vanaf dit moment (maart 2022) zijn er  geen beperkingen en daardoor geen wachttijden, noch voor aanmelden, noch voor het starten van een behandeltraject.