Privacy regelement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Psychotherapie Praktijk PION verwerkt persoonsgegevens van je doordat je gebruik maakt van de diensten van PION en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PION hebt verstrekt.

PION verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • BSN nummer

 • Identiteitsbewijs

 • Geboortedatum

 • Verzekeringsgegevens

Waarom PION deze gegevens nodig heeft

PION gebruikt je persoonsgegevens voor het bijhouden van:

 • je medisch dossier

 • je behandelplan(nen)

 • je declaraties

Hoe lang bewaart PION deze gegevens:

PION bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Voor het bewaren van je medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Voor het bewaren van andere gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

PION verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien:

 • dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je,

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

 • je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar PION.
PION zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.