Aanmelden voor verwijzers

Telefonische bereikbaarheid

PION is telefonisch te bereiken als volgt:

 • Mw. A.L.J.M. Verschuren, telefoonnummer : 06-30021521

  Bereikbaar op Maandag van 14 tot 17 uur,
  Bereikbaar op Donderdag van 14 tot 17 uur,
  Dinsdag, woensdag en vrijdag  na 18.00 uur.

Indien wij telefonisch u niet meteen te woord kunnen staan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Als u zich schriftelijk aanmeldt, wordt u, binnen 24 uur, teruggebeld door een van de therapeuten. Op werkdagen kunt u doorgaans zowel tijdens kantooruren als ’s avonds, teruggebeld worden. In het eerste telefonisch contact met een van bovenstaande psychologen, worden uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en een korte omschrijving van uw problemen genoteerd. In het telefonisch contact wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij onze praktijk zinvol is. Na aanmelding wordt er binnen twee weken een afspraak gepland voor een eerste kennismakings-, c.q. intakegesprek. U hebt de keuze tussen een mannelijke of vrouwelijke psycholoog Er is ook de mogelijkheid voor afspraken in de avonduren en eventueel komen wij bij u aan huis.

Informatie over afspraken en annuleringen

De met u afgesproken therapie-uren worden voor u persoonlijk gereserveerd. Bij verhindering dient de afspraak ten minste 24 uur (dit is 1 werkdag, weekend telt niet mee) van te voren te worden afgezegd. In dat geval wordt de therapiesessie niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, zijn wij verplicht de kosten geheel bij u in rekening te brengen. Dit is € 125,00 per sessie. Indien u zich tweemaal achtereen niet aan de afspraak houdt, kan uw plaats niet gereserveerd worden gehouden. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie wegens ziekte, vakantie, stage of andere omstandigheden, kan de voortgang van de therapie niet op voorhand gegarandeerd worden.

Informatie voor verwijzers

PION biedt tweedelijns psychologische zorg (SGGZ), diagnostiek en behandeling voor een breed spectrum aan psychiatrische problemen voor volwassenen met angst-, stemmings- of stress gerelateerde (PTSS) klachten. Er wordt gewerkt volgens actuele richtlijnen en vanuit onze ervaring met de psychotherapie, de lichamelijke gezondheidszorg en gerontologie. Voor vooroverleg kunt u altijd contact met ons opnemen.

Behandeling vindt plaats volgens het principe: kort waar mogelijk en lang waar nodig.

Cliënten met psychotische of suïcidale klachten of regelmatige crisissituaties kunnen wij niet in behandeling nemen. Indien nodig verwijzen wij na intake of bij een gestagneerde behandeling door naar andere GGZ-instellingen of GGZ zorgverleners.  Na onderzoek en bij afsluiting van een behandeling brengen wij schriftelijk verslag uit aan verwijzer c.q. huisarts.

Wachttijden:

Over het algemeen is er gedurende het jaar geen wachttijd, noch voor aanmelden, noch voor het starten van een behandeltraject.

Wanneer er in de loop van het jaar wachttijden ontstaan zijn deze gerelateerd aan het beperkt beschikbaar stellen van budget door de zorgverzekeraars. Actuele informatie hierover vindt u onder het menu kopje “wachttijden

Verwijsbrief:

Naast de standaard gegevens als NAW en BSN van cliënt dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

 • Geboortedatum cliënt

 • Inschrijfnummer van de zorgverzekering (polisnummer)

 • Specifieke verwijzing naar Specialistische GGZ (dus niet Basis GGZ)

 • Datum van afgifte (deze moet vóór de geplande 1ste afspraakdatum liggen)

 • Beschrijving van de (vermoede) psychische stoornis

 • Gegevens van de verwijzer: NAW, functie en persoonlijke AGB code. (dus niet de AGB code van de praktijk)

 • Handtekening en / of stempel verwijzer.