Wet BIG

De wet BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg

Het beroep psychotherapeut is sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG. De Wet BIG heeft tot doel, de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) cliënten van de Gezondheidszorg kwaliteit en deskundigheid te garanderen en hen te beschermen tegen onkundig en onzorgvuldig handelen. De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van psychotherapeuten moet met goed gevolg zowel de juiste academische vooropleiding zijn afgerond als een postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid.

Zie voor de exacte weergave van de wet BIG: https://www.bigregister.nl