Behandel tarieven

PION

Tarieven voor zorgverzekeraars waarmee een contract is gesloten:

PION hanteert de tarieven die door de NZA (zie www.nza.nl) worden vastgesteld en in overeenstemming met de richtlijnen en tarieven die met de betreffende zorgverzekeraar zijn afgesproken. In principe wordt deze zorg vergoedt vanuit uw basis zorgverzekering met toepassing van het (indien van toepassing,  verhoogd) eigen risico.

Tarieven voor niet verzekerde zorg OZP ( = overige zorg producten):

PION hanteert hiervoor een tarief van € 98,- per sessie

Tarief voor Zelfbetalers:

PION hanteert voor zelf betalers een tarief van 95% van de door de NZA vastgestelde tarieven. (zie www.nza.nl)

Voorwaarden voor No Show

De met u afgesproken therapie-uren worden voor u persoonlijk gereserveerd. Bij verhindering dient de afspraak ten minste 24 uur (dit is 1 werkdag, weekend telt niet mee) van te voren te worden afgezegd. In dat geval wordt de therapiesessie niet in rekening gebracht.

Tarief voor no-show:

Bij afzegging binnen 24 uur voor de afspraak, of wanneer zonder kennisgeving de afspraak niet wordt nagekomen, zijn wij verplicht de kosten geheel bij u in rekening te brengen. Dit is € 125,00 per sessie.